Dłużnik może w każdej chwili spłacić zobowiązanie w całości lub częściowo dokonując stosownej wpłaty gotówkowej w kasie kancelarii lub dokonując przelwu na konto kancelarii.

Ustal aktualny stan zadłużenia – na podstawie pism otrzymanych od Komornika lub skontaktuj się z kancelarią.
Dokonaj przelewu całej kwoty – na poczcie lub przelewem z Twojego banku

UWAGA: spłata zadłużenia w częściach nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego – wierzyciel może żądać dokonania dalszych czynności, w tym czynności w miejscu zamieszkania dłużnika”

Dane do przelewu internetowego

Dane do przelewu pocztowego

NAZWA: Komornik Sądowy Łukasz Migas
NUMER KONTA: 95 1600 1462 1746 2600 3000 0003
NAZWA ZLECENIODAWCY: imię i nazwisko / nazwa firmy
TYTUŁ PRZELEWU: numer sprawy + tytuł płatności (spłata zadłużenie, zaliczka opłata stała itp.)