Obwieszczenia o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości oraz o terminie wykonywanych przez nich czynności opisu i oszacowania są dostępne na portalu www.licytacje.komornik.pl